بخش آپدیت نرم افزارهای گروه نرم افزاری پیشرو

جهت دانلود فایل آپدیت سریال قفل نرم افزار را واردکنید
■ توجه 1 : سریال قفل نرم سخت افزاری را می توانید در صفحه ورود به نرم افزار مشاهده نمایید.
■ توجه 2 : سریال فروش را می توانید به صورت یک برچسب روی قفل سخت افزاری مشاهده نمایید.
■ توجه 3 : دقت نمایید سریال قفل/فروش را دقیقا به شکل درج شده وارد نمایید (xxxx-yyyy-zzzz).سایت در دست طراحی مجدد و بهینه سازی می باشد. جهت دانلود فایلهای آپدیت از بخش بالا استفاده نمایید.